PRIVACYVERKLARING UNEVEN.nu

UNEVEN.nu vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan u uit welke gegevens we van u verzamelen en waarom we dat doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@UNEVEN.nu.

Artikel 1 Welke gegevens gebruiken we?
UNEVEN.nu is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die we van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren.

We verwerken uw naam, (aflever)adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan uw aankoopgeschiedenis. We gebruiken deze gegevens om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website. Ook kunnen we u hiermee informeren over het verloop van uw bestelling. We bewaren deze gegevens 7 jaar.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen we uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

We vinden het belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan we dan ook uw naam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis en telefoonnummer op. U heeft hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. We zullen deze gegevens verwijderen na het einde van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. We hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken we voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. We zullen gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar bewaren.

UNEVEN.nu heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. U hebt hier uw expliciete toestemming voor gegeven. We zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we analytics diensten. We hebben hiervoor een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. We hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd. Uw gegevens worden niet gedeeld.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

En wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen we om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen we nadat uw aanvraag is afgerond.

Artikel 2 Hoe verkrijgen we deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben we van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. We verstrekken een verwerkersovereenkomst aan bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht waarin we vermelden hoe we uw persoonsgegevens beveiligen.

Artikel 3 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij UNEVEN.nu om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van UNEVEN.nu. kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen we uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer we gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@UNEVEN.nu. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we u laten weten waarom we uw verzoek afwijzen.

Artikel 4 Wie ontvangen uw gegevens?
UNEVEN.nu zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. We sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. We zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 5 Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Artikel 6 Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken .

Artikel 7 Slotbepalingen
We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop we uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@UNEVEN.nu. Als u een klacht hebt over de manier waarop we met uw gegevens om gaan kunt u ons dat ook laten weten via:

info@UNEVEN.nu

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3-7-2020